Verksamhet

Verksamheten

Förutom att vara en camping så är EFS Prästänget först och främst en kyrka.

Vi vill att Prästänget ska få vara en mötesplats mellan människor men även en plats där man kan få möta Jesus. Därför finns det mötestillfällen med bön, sång, predikan och även fika där man kan mötas över generationsgränserna och dela en kopp kaffe likaväl som att dela den kristna tron med varandra.


Om du besöker Prästänget och vill höra mer om vad kristen tro är och vem Jesus är så är du välkommen att fråga våra ideella värdar eller någon annan vid någon av våra mötestillfällen. Vi finns till för dig för vi vet att Jesus älskar dig precis som den du är.

Ansvariga för verksamheten.


Styrelsen


Bengt Wiik - ordförande

Anders Nordin - kassör

Silje Näslund - ledamot

Magnus Näslund- ledamot

Carina Vidmark

Åsa Backlund

Fabian Morin - ersättare

Noah Morin - ersättare

Anders Hörnblad - ersättare


Programansvariga


Marianne Näslund

Gunilla Nordin

Elisabet Westin - servering


Värdfolksansvariga


Sannah Näslund

Nina Wiik


Ungdomsansvarig


Rut Näslund

"Du vet väl om att Du är värdefull

Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull

för ingen annan är som Du."


Ingemar Olsson 


BANK